REFRIGERAT

La nostra experiència amb càrregues peribles ens permet una gestió segura i innovadora tant en la preparació com en el transport de mercaderia subjecta a temperatura controlada.

  • Pre-refredat del Contenidor previ a la càrrega

  • Magatzems refrigerats, duaners i generals

  • Assistència documental

  • Control de temperatura durant tot el transit

Marítim
Aeri
Terrestre
Emmagatzematge
Refrigerat
Mercaderies Perilloses
Projectes
Despatx de Duanes